Vállalati integrált kockázatkezelés

Az integrált megfelelés-irányítási forgatókönyvek vállalati kockázatkezelésben való alkalmazásával a Felelős Vállalkozások Irányítási Modelljének irányítási célkitűzései az adott vállalat működési és szervezeti szintjeinek és azok specifikus üzleti céljainak összefüggéseiben válnak értelmezhetővé. Az ilyen módon testreszabott irányítási célkitűzések biztosítják a megfelelő keretet ahhoz, hogy a vállalati integrált kockázatkezelés és a belső kontrollok a működési és irányítási folyamatokkal…

Continue reading